Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego umieszczonego na witrynie www.selene.pl  jest firma SELENE Sp. z.o.o. z siedzibą w 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212 lok. 5/15 zwaną dalej SELENE Sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000192948 Gdańsk VIII Wydział Gospodarczy,

NIP: 585-13-56-805,
REGON: 191905589,
Telefon 58-555-06-41,
mail- sklep@selene.pl

Konto Bankowe sprzedawcy
Alior Bank O/GDAŃSK
Numer konta: 57 2490 0005 0000 4600 7797 5857

 1. Sklep internetowy Selene prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep internetowy, będący własnością firmy SELENE Sp. z o.o. umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem witryny www.selene.pl, zgodnie z niniejszym regulaminem i regulaminami szczegółowymi.
 3. W sklepie SELENE Sp. z o.o. można dokonywać zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferty SELENE Sp. z o.o. upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków.
 5. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym Selene jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązujacymu przepisami prawa.
 6. Zapytania dotyczące składania zamówienia bądź informacji dodatkowych dotyczących towaru mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@selene.pl lub na numer telefonu 784-066-133 bądź 58-555-06-41 wew. 1   Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. Wysyłający ze sklepu internetowego Selene zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma SELENE Sp. z o.o. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia lub wysłanie ze stron sklepu internetowego SELENE zamieszczonych w witrynie internetowej www.selene.pl zapytania, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, w szczególności adresu e-mail.
 9. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia). Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres.
 10. Ogólne warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy SELENE Sp. z o.o., w obrębie serwisu www.selene.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części “Regulaminem”. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich na witrynie internetowej www.selene.pl. Data zamieszczenia ich jest terminem ich obowiązywania, o ile nie zostanie ustalona odrębnie data ich aktywacji. W przypadku zamówień potwierdzonych, (czyli będących w toku) zmiany zapisów w regulaminie bez osobnych zastrzeżeń nie obowiązują.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na witrynie internetowej www.selene.pl.
 12. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przesłanych formularzy, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma SELENE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówień lub anulowania zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 13. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego (znajdującego się w miejscu, gdzie ma zostać dostarczony zakupiony towar) oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku telefonu stacjonarnego w miejscu zamieszkania SELENE Sp. z o.o. dopuszcza możliwość podania numeru telefonu służbowego lub telefonu komórkowego.
 14. Kupujący w momencie dokonania zakupu powinien pamiętać, że jest  to zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 15. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
 16. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00 oraz  w soboty,  niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 17. Każde zamówienie jest potwierdzane przez pracownika firmy SELENE Sp. z o.o.
 18. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez klienta w terminie  72 godzin zamówienie zostanie anulowane, w przypadku nie otrzymania maila z linkime do potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
 19. Informacja o produkcie zawiera opis oraz cenę zawierająca podatek Vat .
 20. Firma SELENE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, jak również możliwość zamieszczenia czasowo zdjęć produktu o parametrach zbliżonych do rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu, należy je zgłosić firmie SELENE Sp. z o.o., przy składaniu lub potwierdzaniu zamówienia.
 21. Ceny towarów znajdujących się w sklepie SELENE Sp. z o.o. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 22. Sklep wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (faktury VAT bądź paragon). W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy pisemnie poinformować pracownika firmy SELENE Sp. z o.o. wprowadzonych zmianach.
 23. Zamówione towary mogą być dostarczane do klienta poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej JasFbg bądź też Poczty Polskiej ( w przypadku mniejszych gabarytów). Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu mieszkalnego lub innego pomieszczenia wskazanego przez klienta i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 24. Ciężar pokrycia kosztów przesyłki spoczywa na kupującym, jeżeli zakupy są poniżej 500 zł., powyżej tej kwoty koszty pokrywa Sprzedający.
 25. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie może być to jednak adres inny niż ten, gdzie zamówienie będzie potwierdzane
 26. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze towaru
  2. przelewem na konto firmy SELENE Sp. z o.o.
  3.Poprzez szybki przelew PAYU w momencie składania zamówienia
 27. Formalności związane z całkowitym rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
 28. W przypadku płatności gotówką, pieniądze za zakupiony towar, po uprzednim pokwitowaniu odbioru, należy przekazać dostarczycielowi.
 29. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do  10 tygodni (najdłuższy termin dla zamówień niestandardowych), o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sklepem SELENE Sp. z o.o. a Kupującym
 30. Dokładny termin dostawy (dzień i godzina) jak i jej sposób będzie ustalany bezpośrednio z Klientem. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.
 31. Każde potwierdzone zamówienie Klienta traktowane jest jako całość i jest wysyłane na podany przez Klienta adres jedną paczką. W przypadku większych zamówień firma SELENE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem.
 32. W przypadku małych zamówień sklep SELENE Sp. z o.o. dopuszcza łączenie zamówień, zgodnie z ustaleniami zawartymi z Klientem, wyłącznie na podstawie zlecenia Klienta. Zlecenie Klienta bezwarunkowo powinno być potwierdzone pisemne – przy czym Strony dopuszczają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 33. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do sklepu SELENE Sp. z o.o. oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.
 34. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep SELENE Sp. z o.o. ostatniego elementu danego zamówienia.
 35. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem SELENE Sp. z o.o. za pomocą maila sklep@selene.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu ( faktura VAT ), który Klient otrzymuje po odbiorze towaru.
 36. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
 37. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wydania przez sklep towaru.
 38. W przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie do siedziby sklepu SELENE Sp. z o.o. w Gdańsku, ul.Myśliwska 50/1, 80-823 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wydania przez Sklep towaru.
  1. Świadczenia stron ulegają, w przypadku rozwiązania umowy, zwrotowi w stanie niezmienionym
  2. W przypadku stwierdzenia naruszeń, umowa nie zostaje rozwiązana, a przedmiot nie podlega zwrotowi.
  3. Otrzymanie od Kupującego naruszonego przedmiotu podlega procedurze reklamacyjnej.
 39. W ciągu 14 dni od daty odbioru, mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Zwracany towar  wysyłacie Państwo do nas na własny koszt. Wraz ze zwracanym towarem, należy zwrócić oryginał faktury.O zamiarze zwrotu towaru prosimy poinformować nas w formie pisemnej .Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru na nasz magazyn bądź sklep.
 40. Klient poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż w brzmieniu punktów 37-39 niniejszego regulaminu, został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę wystawienia przez sprzedającego dowodu zakupu (faktura Vat).
 41. Sklep zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w terminie do 10 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach powyższy termin realizacji może ulec zmianie, na zasadzie konsensusu pomiędzy stronami.
 42. W przypadku podjęcia przez Sklep decyzji o realizacji złożonego zamówienia, w okolicznościach wykluczających jego realizację i zaproponowania przez pracowników Sklepu produktu zastępczego, zwrot zastępczego produktu następuje na koszt SELENE Sp. z o.o.
 43. SELENE Sp. z o.o. zobowiązuje się do poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia konsumenta poprzez dokument księgowy (faktura – korekta). Klient zobowiązuje się jednocześnie do podpisania wystawionej przez Sprzedającego faktury korekty odesłania jej do siedziby sklepu SELENE Sp. z o.o.. co warunkuje zwrot świadczenia pieniężnego.
 44. Firma SELENE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.
 45. Procedura gwarancyjna, w przypadku otrzymania przez Sprzedającego naruszonego przedmiotu przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.
 46. Firma SELENE Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu SELENE Sp. z o.o. mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 47. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy przesyłać na adres biura sklepu lub pod adres poczty elektronicznej: sklep@selene.pl.
 48. Zachęcamy również do wystawienia opinii na temat obsługi sklepy na portalu Opineo, pod adresem:   http://www.opineo.pl/opinie/selene-pl
 49. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzania

swoich danych osobowych, zachowując   prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających.
 2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem,dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
 3. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji(w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi  będącymi w posiadaniu Google.