Wymiana i zwroty

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wydania przez sklep internetowy towaru.

W przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie do siedziby sklepu SELENE Sp. z o.o. w Gdańsku, ul.Myśliwska 50/1, 80-823 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wydania przez Sklep towaru.

1. Świadczenia stron ulegają, w przypadku rozwiązania umowy, zwrotowi w stanie niezmienionym
2. W przypadku stwierdzenia naruszeń, umowa nie zostaje rozwiązana, a przedmiot nie podlega zwrotowi.
3. Otrzymanie od Kupującego naruszonego przedmiotu podlega procedurze reklamacyjnej.

W ciągu 14 dni od daty odbioru, mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Zwracany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt. Wraz ze zwracanym towarem, należy zwrócić oryginał faktury.O zamiarze zwrotu towaru prosimy poinformować nas w formie pisemnej .Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru na nasz magazyn bądź sklep.

Klient poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż w brzmieniu punktów 37-39 niniejszego regulaminu, został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę wystawienia przez sprzedającego dowodu zakupu (faktura Vat).